املـاکتـو
املـاکتـو

افزایش تورم در شهریور ۱۴۰۰

به گزارش مجله خبری املاکتو، نرخ تورم سالانه در شهریور ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۵,٨ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.افزایش نرخ تورم نقطه‌ایمنظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ١۴٠٠ به عدد ۴٣,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٣.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ١۴٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش ٣.٢ واحد درصدی به ۶١.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٧ واحد درصدی به ٣۵.۴ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴٢,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.۵ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٧.٨ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است.افزایش نرخ تورم ماهانهمنظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١۴٠٠ به ٣,٩ درصد رسیده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.٠ درصد و ٣.٣ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴,٠ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.۴ واحد درصد افزایش داشته است.افزایش نرخ تورم سالانهمنظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۵,٨ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۵,١ درصد و ۴٩.٧ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.۶ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.تغییرات قیمت ها در ماه جاریدر گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «لبنیات و تخم مرغ» (ماست، پنیر و شیر پاستوریزه)، گروه «سبزیجات» (کاهو، هویج فرنگی و کدوسبز) و گروه «ادویه و چاشنی» (رب گوجه فرنگی، سس مایونز) است.در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (متوسط قیمت یک متر مکعب گاز و آب، اجاره بها)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «حمل و نقل» (روغن موتور و انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ایدامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ١۴٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵,۵ درصد برای دهک ششم تا ۴٩.۴ درصد برای دهک دهم است.برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.منبع: مرکز آمارآخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان مجله خبری املاکتو بخوانید.

اشتراک گذاری
برچسب‌ها:

مطالب مرتبط