املـاکتـو
املـاکتـو

بیشترین و کمترین تورم برای کدام شهر ایران است؟

به گزارش مجله خبری املاکتو، در شهریور ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣۵١,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٩ درصد افزایش را نشان می­‌دهد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ۵.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢.١ درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴٣.٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان آذربایجان غربی (۵٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٨.٨ درصد) است.نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان ایلام (۵٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴١.٣ درصد) است.خانوارهای شهریدر شهریور ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ٣۴٧,۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.٠ درصد افزایش را نشان می‌دهد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان یزد با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های‌­ سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با ٢.٣ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴٢.٩ درصد است.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی (۵٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٨.٩ درصد) است.نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۵.١ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان ایلام (۵٢.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (۴١.٣ درصد) است.خانوارهای روستاییدر شهریور ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٧٠,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۶ درصد افزایش داشته است.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ۵.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١.۶ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۴٧.٨ درصد است.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ آذربایجان غربی (۵۵.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٨.۵ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٩.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ ایلام (۵۵.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ تهران (۴٣.٢ درصد) است.برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.منبع: مرکز آمارآخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان مجله خبری املاکتو بخوانید.

اشتراک گذاری
برچسب‌ها:

مطالب مرتبط