املـاکتـو
املـاکتـو

جزئیات درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی

به گزارش مجله خبری املاکتو، در سال ۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳۵.۳ درصد و ۶۴.۲ درصد بوده است.مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار وزارت کار، بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه‌های خانوارهای کشور (۹۹-۹۰) نشان می‌دهد که متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با ۳۰٫۵ درصد افزایش از ۴۸٫۴۳۹ هزار ریال در سال ۹۸ به ۶۳۴٫۶۸۴ هزار ریال در سال ۹۹ رسیده است.متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی با ۳۱٫۲ درصد افزایش از ۲۶۵٫۹۶۶هزار ریال در سال ۹۸ به ۳۴۸٫۹۸۲ در سال ۹۹ رسیده است.متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۳۸٫۰ درصد افزایش از ۵۴۱٫۰۰۷ هزار ریال در سال ۹۸ به ۷۴۶٫۷۶۴ هزار ریال در سال ۹۹ رسیده است.متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی با ۴۱٫۶ درصد افزایش از ۲۹۷٫۰۲۲ هزار ریال در سال ۹۸ به ۴۲۰٫۴۷۰ هزار ریال در سال ۹۹ رسیده است.در سال ۹۹ بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب با ۵۲٫۹ درصد و ۳۷٫۵درصد مربوط به سایر درآمدهای یک خانوار می‌باشد.در سال ۹۹، نسبت به حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳۵٫۳ و ۶۴٫۲ درصد است.با توجه به جدول ۱، در سال ۹۹ متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری، ۷۴۶٫۷۴۶ هزار ریال و متوسط درآمد یک خانوار روستایی ۴۲۰٫۴۷۰ هزار ریال می‌باشد که این مقدار نسبت به سال ۹۸ در خانوارهای شهری ۳۸٫۰ درصد و در خانوار روستایی ۴۱٫۶ درصد رشد داشته است.منبع: تسنیمآخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصادکلان مجله خبری املاکتو بخوانید.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط