گالاردو نیوز

خدمت با عشق از ابتدا پیتزا ، پاستا ، ساندویچ ، سالاد و خیلی چیزهای دیگر ، ساخته شده برای سفارش و تحویل سریع به همسایگان طرف شمال ما برای ناهار ، شام و اواخر شب.