املـاکتـو
املـاکتـو

قیمت روز وام مسکن

به گزارش مجله خبری املاکتو، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین، اردیبهشت و خرداد، سال گذشته به تریتب ۶۱ هزار و ۷۰۰، ۶۲ هزار و ۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت داشتند. هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیرو مرداد سال ۹۹ با قیمت ۶۱ هزار و ۶۰۰تومان و در شهریور ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد می‌‌شدند.این اوراق درهر کدام از ماه‌های مهر، آبان‌ و آذر سال گذشته نیز به ترتیب ۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان، ۶۱ هزار و ۹۰۰ تومان و ۶۲ هزار تومان قیمت داشتند.اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ سال ۹۹ با قیمت ۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان، در بهمن‌ با قیمت ۶۱ هزار و ۹۰۰ تومان و در اسفند نیز با قیمت ۶۱ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می‌‌شدندقیمت اوراق مسکن از فروردین تا تیر سال جاریاین اوراق در فروردین سال ۱۴۰۰ با قیمت ۶۲ هزار تومان، در اردیبهشت سال جاری با قیمت ۶۲ هزار و ۴۰۰ تومان، در خرداد با قیمت ۶۲ هزار و ۱۰۰ تومان و در تیر سال جاری نیز با قیمت ۶۲ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شدند.این گزارش بر اساس قیمت تیر نوشته شده است.قیمت اوراق برای مجردها و متاهل‌های تهرانیبراین اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود. آنها برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۶۲ هزار و ۴۰۰ تومانی، ۱۲ میلیون و ۴۸۰هزار تومان می‌شود.همچنین با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ چهار میلیون و ۹۹۲ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۱۷ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان می‌رسد.زوج‌های تهرانی نیز برهمین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان می‌شود.همراه با هزینه چهار میلیون و ۹۹۲ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند در مجموع باید ۲۹ میلیون و ۹۵۲هزار تومان بپردازند.قیمت اوراق در سایر استان‌هاسقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده است که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن ۹ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان است.این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون و ۴۸۸هزار تومان می‌شود.منبع: ایسناآخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه مسکن مجله خبری املاکتو بخوانید.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط